Vasaloppets Samlarklubb

Mora Nisses Hus

Timmerhuset på Vasagatan, intill Vasaloppsmålet, fick namnet Mora Nisses Hus 2021. Huset är uppfört omkring 1850 och har genom åren haft många verksamheter, Mora Hemslöjd, Vasaloppets kansli, restaurang.

Huset ägs av Vasaloppet och disponeras av Vasaloppets Samlarklubb, Vasaloppets Veteranklubb samt Lädeordern för sina verksamheter med utställningar, försäljning av vasaloppsprylar, träffpunkt med en kaffekopp eller kanske en mugg med blåbärssoppa.

 

Sensommar tider
Tisdag 15/8 – Lördag 19/8
12.00 – 15.00

Tisdag 22/8 – Lördag 26/8
12.00 – 15.00

Sen stänger vi och öppnar igen 
först till vintersäsongen

Önskar Du besöka oss på 
andra tider ring 
Lars-Åke Hansson 070 3916050
Over Morenius 073 8158102

Se minnesfilmen om Mora-Nisse, framtagen av Johan Pellas vid Vasaloppets 100-års jubileum.