Vasaloppets Samlarklubb

Våra stadgar

Antagna 26 januari 1995 och justerade 22 april 2001, 26 april 2009 samt 9 april 2015.

I stadgarna kan man läsa om klubbens uppgift och syften, dess medlemmar, beslutande och rådgivande organ med mera.

Verksamhets- och räkenskapsår är helt kalenderår. Det ska finnas revisorer, valberedning och hur röstning ska gå till.

Det finns en paragraf om hur upplösningen av klubben ska gå till. Där skrivs bland annat att föreningens egendom och tillgångar då skall tillfalla Vasaloppet.

Årsmöte skall hållas under april månad varje år. I stadgarna kan man läsa när och hur kallelsen ska se ut, rösträtt, fullmakt och vilka ärenden som ska gälla på årsmötet.

Vidare om klubbstyrelsens sammansättning, dess sammanträden och kallelser, beslutsmässighet och inte minst styrelsens åtagande och ansvar.

Vill du läsa hela stadgan kan den beställas från oss. Se under rubriken kontakta oss.