Vasaloppets Samlarklubb

Våra stadgar

Antagna 26 januari 1995 och justerade 22 april 2001, 26 april 2009 samt 9 april 2015.

I stadgarna kan man läsa om klubbens uppgift och syften, dess medlemmar, beslutande och rådgivande organ med mera.

Verksamhets- och räkenskapsår är helt kalenderår. Det ska finnas revisorer, valberedning och hur röstning ska gå till.

Det finns en paragraf om hur upplösningen av klubben ska gå till. Där skrivs bland annat att föreningens egendom och tillgångar då skall tillfalla Vasaloppet.

Årsmöte skall hållas under april månad varje år. I stadgarna kan man läsa när och hur kallelsen ska se ut, rösträtt, fullmakt och vilka ärenden som ska gälla på årsmötet.

Vidare om klubbstyrelsens sammansättning, dess sammanträden och kallelser, beslutsmässighet och inte minst styrelsens åtagande och ansvar.

Vill du läsa hela stadgan kan den beställas från oss. Se under rubriken kontakta oss.

VASALOPPETS SAMLARKLUBB
Årsmöte 11 april 2024  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

 Klubben bildades 1994, stadgar antogs 95-01-26 och justerades 01-04-22 och 09-01-26.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten.
Medlemsavgiften har varit 200:-
Medlemsantalet är ca 110 stycken. 

STYRELSEN FÖR PERIODEN
Lars-Åke Hansson, ordförande
Matts
Mattsson, sekreterare
Rolf Hammar
Åke Stärner
Arne Andersson
Håkan Dahlman, ersättare
Mats Jansson, ersättare
Mats Rylander, Vasaloppets representantSom kassör anlitades från 15 mars 2021 Maria Kallur och hon har rätten att disponeras föreningens checkkonto.

VALBEREDNING
Göthe Johansson
Anders Dahl
Anneli Persson, ordf.

REVISORER
Göran
Sares och Erik-Åke Tranberg

FÖRENINGSLOKALEN, MEDLEMSTRÄFFAR
Vasagatan 19B, Mora Nisses Hus gäller för VasaloppetsS amlarklubb.

MORA NISSES HUS
Huset ägs av Vasaloppsföreningen Sälen Mora och vi disponerar det hyresfritt men vi har tagit på oss att hålla huset, så långt möjligt, öppet för allmänheten.

DRIFTBIDRAG
Samlarklubben har träffat avtal med Vasaloppsföreningen om ett årligt driftbidrag på 70 000 kronor att gälla från 1 januari 2024.

UTSTÄLLNINGAR
Förutom Mora Nisse utställningen  utställningen Kranskullor och Kransmasar.
Till Tjejvasan 2024 öppnade vi en ny utställning, Kungahuset och Vasaloppet.

MÄRKESFÖRSÄLJNING
Antal beställda märken delas med vasaloppet och samlarklubben och dessa säljes av respektive, för vasaloppet i deras tält i Tingshusparken och för vår del i Mora Nisses Hus.
Intresset för märken upplevs vikande för dom alternativa loppen, nålmärket för 2022 och 2024 såldes slut, för 2023 blev det många dock många osålda.  

KUVERTERING AV NUMMERLAPPAR
Även i år har vi tillsammans med golfklubben haft ansvaret för arbetet med nummerlappssorteringen. Ansvarig för vår del har varit Anneli Persson. 

VASALOPPETS FRIMÄRKSSTÄMPE
I år är det sista gången som frimärksstämpeln ges ut. Bengt Jernhall är stämpelansvarig och samlarklubben tackar honom för alla nerlagda år.

SKRIFTER; DOKUMENT UTGIVNA AV SAMLARKLUBBEN
Klippboken 100 år med Vasaloppet och klippboken om Kranskullor och Kransmasar är slutsålda.

VÅRT HEMS VANDRINGSPRIS
Arbetet med att hitta vandringspriset har avslutats och utan resultat, ett tack till Aftonbladet för deras hjälp framförs.  

ÖPPETTIDER SOMMAREN 2024
Mora Nisses Hus kommer att i princip vara öppet alla dagar utom på måndagar och det blir i regi av samlarklubben. 

Mora mars 2024
Lars-Åke Hansson
Ordförande