Vasaloppets Samlarklubb

Om oss

Vasaloppets Samlarklubb bildades 1994 och är en ideell rikstäckande förening.

Klubben är fristående men är Vasaloppet mycket närstående och klubbens främsta syfte är att bevara Vasaloppets historia och främja och tillvarataga medlemmarnas samlarintresse.

Klubben ska också verka för att samla in, utveckla och dokumentera lokal idrottshistoria inom Mora kommun.

I klubbens verksamhet ingår även att, tillsammans med Vasaloppet, ta fram förslag på årets samlarmärken.

I klubbens verksamhet ingår även att driva och utveckla Mora Nisses Hus, ett hus nära Vasaloppsmålet och kullen där Gustav Vasa står och talar till folket.

Mora-Nisses Hus

Mora Nisse-rummet

Efterlysning

Samlarklubben håller på att göra en dokumentation om Lilla Vasaloppet.

Den börjar från första året 1934, och kommer att innehålla åren fram mot 1970. Vi saknar dock program från 1949 och framåt.

Har Du några som Du kan undvara, skänka eller låna ut?

Programblad Lilla Vasaloppet 1936

Rapport från årsmötet

Mötet var välbesökt och vasaloppsstarten Patrik Qvickers berättelse om tiden före och efter starten var uppskattat.

Räkenskaperna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet och budgeten godkändes.

Lars-Åke Hansson omvaldes till ordförande.
Matts Mattsson och Mats Jansson omvaldes till styrelsen.
Ny i styrelsen blev Sven-Åke Dahl och Maria Kallur och som ny ersättare valdes Magnus Birkeholm.

Vet du något om dessa?

Tre nålar av okänt ursprung och årgång. Har du information om dessa, kontakta oss!