Vasaloppets Samlarklubb

Vår historia

Klubben bildades 1994, lagom till det 71:a Vasaloppet och på förslag av dåvarande VD Mats Budh och dåvarande generalsekreterare Rolf Hammar.

Som ordförande valdes Lars-Åke Hansson, en man som efter ett kort uppehåll fortfarande är klubbens ordförande.

Styrelsen består idag av Lars-Åke Hansson, Matts Mattsson, Åke Stärner, Rolf Hammar, Arne Andersson, Håkan Dahlman och Mats Jansson. Klubbens kassör är Maria Kallur och Vasaloppets kontaktman är Mats Rylander.